You are hereHistòria

Història


El laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF) va ésser constituït pel Ple de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1982, amb la finalitat de portar a terme i promoure estudis dins del camp de la geofísica.

Una breu descripció de la història del LEGEF es pot trobar a Vila, J., i Correig, A.M., El Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè (Institut d'Estudis Catalans): 15 anys de vida. Revista de Física, Vol. 97-2, 44-49, 1997. ISSN: 1131-5326, on es fa un repàs de les activitats del 1982 fins al 1997.

Informació i un resum de les activitats del LEGEF de principis de 2000 es pot trobar al  Global Inventory of Seismographic Networks. Chapter 87 of the IASPEI Handbook of Earthquake and Engineering Seismology.

Sismicitat a Catalunya

Twitter