You are hereUtilitats

Utilitats


Utilitats vàries

Programes, applets i complements

  1. Programa Freeware "SEISWAVE", realitzat per Alan L. Jones, Purdue University. Més informació a http://www.geol.binghamton.edu/faculty/jones/seiswave.readme [descarregar]
  2. L'applet de Java sobre la propagació d'ones sísmiques, sobre el funcionament d'un sismògraf i molts altres més es poden trobar a la web del "Institut für Geophysik" de la "Technische Universität Clausthal" http://www.ifg.tu-clausthal.de/java-e.html. N'hi ha una còpia local del de propagació d'ones a [rays] i del funcionament d'un sismògraf a [sismometria].
  3.  El programa "Quake Explorer", i un paquet de programes d'observació i anàlisis de senyals sísmics es pot trobar a http://alomax.free.fr/software.html (Software for the Observation, Analysis and Understanding of Seismological Information)
  4. Els "gif" animats, a més de molts altres treballs sobre la propagació d'ones i com vibra el terreny es poden obtenir de la web de l'autor, Daniel A. Russell, de la universitat de Kettering. Es poden utilitzar lliurement per a activitats educatives i escolars. http://www.kettering.edu/~drussell/demos.html

Sismicitat a Catalunya

Twitter