You are hereQUAN podem observar un terratrèmol des d'una estació sísmica

QUAN podem observar un terratrèmol des d'una estació sísmica


S'han d'acomplir dues condicions per tal de poder observar el registre d'un terratrèmol en una estació sísmica :

1- Que el terratrèmol alliberi  suficient energia de manera  que el moviment del terra produït pel pas de les ones generades superi el soroll de fons. A mesura que la distància epicentral augmenta o que el recorregut de les ones augmenta, l’energia de l’ona disminueix.

2- Que l’estació no estigui situada en la zona d’ombra del terratrèmol.  Degut a l’estructura interna de la Terra, les ones generades per un terratrèmol sofreixen reflexions i refraccions en les discontinuïtats internes d’aquesta. Les ones S es veuen aturades pel nucli líquid i les ones P es veuen refractades generant la zona d’ombra d'un terratrèmol en l'interval de distàncies epicentrals angulars entre 104º i 140º.

La següent animació del USGS ens dona una idea simplificada d’aquesta situació.

Així,  en el registre de les estacions  que mostrem a LEGEF per reciprocitat no observarem els terratrèmols situats a distancies epicentrals en l'interval entre  104º i 140º

Situació d’quest interval a les estacions de

 

Zona d'ombra des de Catalunya

Zona d'ombra des de Sud de la Península Ibèrica

Zona d'ombra des del Nord d'Itàlia

Sismicitat a Catalunya

Twitter